AUTOPSY ass d’Liewensgeschicht vun enger Fra am beschten Alter, déi der vun alle Säiten op d’Bake kritt huet, an déi sech gewiert an zréckgeschloen huet.
Spill : Michèle Turpel
Text : Jemp Schuster
Musek : Georges Urwald
Bühn an Technik : Serge Hoffmann a Goetz Claude
Affiche : Pit Weyer